ขอขอบพระคุณทุกท่าน สำหรับกิจกรรม เดินวิ่งครั้งที่ 15


 

ขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 4/2558-2559

เรียน  คณะกรรมการบริหารฯ, อนุกรรมการฯ และที่ปรึกษานายกฯ ทุกท่าน

        สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ ขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 4/2558-2559 เนื่องจากกรรมการส่วนใหญ่ติดการเตรียมงานเดินวิ่งที่กำลังจะมาถึงในวันอาทิตย์นี้

จากเดิม  วันพฤหัสที่ 19 พฤศจิกายน  2558
เป็น       วันพฤหัสที่ 26 พฤศจิกายน  2558
      เวลา 18.00-20.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ และกราบขออภัยที่แจ้งกะทันหันค่

                                                            ขอแสดงความนับถือ
                                                             ยุถิกา สนธยานาวิน
                                                             เลขาธิการสมาคมฯ

 

งานแถลงข่าว ตอ.เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา มหาจักรีสิรินธร


 

: 11 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องเกียรติยศ รร.เตรียมอุดมฯ
สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานแข่งขัน ครั้งที่ 15 "ต.อ.เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาจักรีสิรินธร" ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 06.00 - 09.30น. จุดเริ่มต้น ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเตรียมอุดมฯ ทั้งนี้ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานจัดงานฯ ดร.ปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการ โรงเรียนฯ นสพ.นพ สุขปัญญาธรรม ประธานอำนวยการจัดงานฯ ร่วมให้ข้อมูล วัตถุประสงค์การจัดงาน เส้นทางวิ่ง ถ้วยรางวัล ผู้สนับสนุน ประเพณีการ"วิ่งสามสระ" และรายละเอียดต่างๆ

คุณภาณุพงศ์ กรรณาธิกรณ์ และคุณชนิดาภา สงวนพวก ให้เกียรติเป็นพิธีกร สัมภาษณ์ บรรดานักเรียนเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ อาทิเช่น ผศ.อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ คุณญาณี จงวิสุทธิ์ คุณฮอลลี่ อมระนันท์ พ.ต.นพ.สรวิชญ์ สุบุญ (หมอก้อง)และคุณนิธิวัชร์ ตันติภัสร์ศิริ (กรีน AF)ที่มีส่วนร่วมในงาน

 

Click เพื่อดูภาพ

 

newsletter ฉบับที่ 1 /2558-2559


Download  newsletter ฉบับที่ 1 /2558-2559

 

เหรียญที่ระลึกงานเดิน-วิ่ง 2015


 

วันปิยะมหาราช


 

เดิน-วิ่ง ต.อ. ครั้งที่ 15


 

ดร.พสุ โลหารชุน นายกสมาคมฯ เข้าร่วมสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์


19 ส.ค.58
เวลา 16.00น.
ในโอกาสที่เข้ามาบริหารงาน สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สน.ตอ. )วาระ ปีพ.ศ. 2558-2559 ดร.พสุ โลหารชุน นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมฯ คนที่15 นำทีมคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา และ อนุกรรมการ สนตอ.กว่า 40คน เข้าร่วมสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ภายในบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวเตรียมอุดมฯมาช้านาน ได้แก่ ศาลพระปริวรรติเทพ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ หรือเสด็จพ่อ ร.5 ศาลตาศาลยาย และรูปปั้นฯพณฯมล.ปิ่น มาลากุล ผู้อำนวยการท่านแรก และเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

Click เพื่อดูภาพ