ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่าเตรียมอุดมฯ


 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่าเตรียมอุดมฯ


 

นายนรชิต สิงหเสนี (ตอ.รุ่น 34) : ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ


นายนรชิต สิงหเสนี (ตอ.รุ่น 34)  : ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

พ.ศ. 2532 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา) 
พ.ศ. 2533 ที่ปรึกษา คณะทูตถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 
พ.ศ. 2534 อัครราชทูตที่ปรึกษา คณะทูตถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 
พ.ศ. 2537 ผู้อำนวยการกอง กองแปซิฟิกใต้ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
ผู้อำนวยการกอง กองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก 
พ.ศ. 2538 รองอธิบดี กรมเอเชียตะวันออก 
พ.ศ. 2539 รองอธิบดี กรมองค์การระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2540-2543 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี ( ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ) 
พ.ศ. 2543 เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง 
พ.ศ. 2545 เอกอัครราชทูตประจำนิวซีแลนด์ ตองกา และซามัว 
พ.ศ. 2550 รองปลัดกระทรวง ด้านงานทวิภาคี 
พ.ศ. 2551 รองปลัดกระทรวง ด้านงานพหุภาคี 
พ.ศ. 2552 เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 
1 ก.พ. 2558 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

 

ประชุมตัวแทนห้องตอ.รุ่น 38 ประจำปี 2015


: 30 สิงหาคม 2558 ประชุมตัวแทนห้องตอ.รุ่น 38 ประจำปี 2015 ณ อาคารอเนกประสงค์ สนตอ.

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่าของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


21/08/2558  :

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ (สน.ตอ.) ขอแสดงความยินดีที่นักเรียนเก่าของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายปิยะสกล สกลสัตยาทร (ตอ. รุ่น 26) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (ตอ. รุ่น 33) เป็นรองนายกรัฐมนตรี

3. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (ตอ. รุ่น 33) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

4. นางอรรชกา สีบุญเรือง (ตอ. รุ่น 34) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ดร.พสุ โลหารชุน นายกสมาคมฯ เข้าร่วมสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์


19 ส.ค.58
เวลา 16.00น.
ในโอกาสที่เข้ามาบริหารงาน สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สน.ตอ. )วาระ ปีพ.ศ. 2558-2559 ดร.พสุ โลหารชุน นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมฯ คนที่15 นำทีมคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา และ อนุกรรมการ สนตอ.กว่า 40คน เข้าร่วมสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ภายในบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวเตรียมอุดมฯมาช้านาน ได้แก่ ศาลพระปริวรรติเทพ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ หรือเสด็จพ่อ ร.5 ศาลตาศาลยาย และรูปปั้นฯพณฯมล.ปิ่น มาลากุล ผู้อำนวยการท่านแรก และเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

Click เพื่อดูภาพ

 

เปิดใจนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ฯ ดร.พสุ โลหารชุน

5 สิงหาคม 2558  ...เปิดใจนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ฯ(สน.ตอ.)คนใหม่

ดร.พสุ โลหารชุน ได้รับเลือกจากสมาชิกสน.ตอ. เป็นเอกฉันท์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อ 28 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์(สน.ตอ.) คนที่ 30 สืบไป 

 

ในโอกาสนี้ ดร.พสุ ตอ. รุ่น 37 หรือพี่ต้อง ได้เปิดใจ ให้สัมภาษณ์กับ ทีม PR ของเรา ดังนี้


PR : ทราบมาว่า คณะกรรมการชุดนี้ (วาระปี 2558-2559 )ได้ผนึกความร่วมมือในการบริหาร สน.ตอ.จากศิษย์เก่า ตอ. ถึง 4 รุ่นด้วยกัน ซึ่งสน.ตอ.ยังไม่เคยบริหารงานในลักษณะนี้มาก่อน ไม่ทราบว่า พี่ต้องมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรคะ 


ดร.พสุ : ผมอยากเห็นความต่อเนื่องในการทำงานครับ มีหลายโครงการดีๆของสน.ตอ. ที่เป็นกิจกรรมระยะยาว ไม่อาจสำเร็จได้ในปีเดียวของการทำงาน การที่กรรมการชุดนี้ มาจากนักเรียนเก่าถึง 4 รุ่น ด้วยกัน คือ รุ่น 37,38,39 และ40 จะทำให้การทำงานมีความต่อเนื่อง และจะช่วยกันผลักดันหลายๆโครงการ ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี ทั้งนี้คณะกรรมการจะให้น้ำหนักในแต่ละรุ่นๆละเท่าๆกัน และต้องการเห็นความใกล้ชิดในการทำงานร่วมกัน


PR : ในการรับเข้ามารับตำแหน่งในครั้งนี้ พี่ต้องมีเรื่องที่อยากให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ในเรื่องใดไหมคะ 

 

ดร.พสุ : เราเริ่มด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจ ของสน.ตอ.ไว้เลยครับ ว่าใน 4ปีข้างหน้า เรามีแนวทางในการบริหาร สน.ตอ.อย่างไร  เน้นทำงานด้วยความโปร่งใส ทำเพื่อส่วนรวม และทำอย่างมีความสุขครับ วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์รวมศักยภาพของนักเรียนเก่าในทุกสาขาอาชีพ ที่พร้อมเสียสละทุ่มเท เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และสร้างสรรค์สังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

1.พัฒนากลไกการบริหารให้มีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น (โดยใช้ระบบ IT ) 
2.ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการและกิจกรรมของสมาคมฯ 
3.เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก 
4.ส่งเสริมกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อโรงเรียนเตรียมอุดมฯ และสังคม


PR : พี่ต้องประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างน่าภาคภูมิใจ ไม่ทราบว่ามีหลักในการทำงาน หรือเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จอย่างไรบ้างคะ 

 

ดร.พสุ : ผมมีวิธีคิดในการทำงาน ว่า ไม่ว่าอยู่จุดไหน ต้องทำอย่างเต็มที่ ทำทุกขั้นตอนในจุดที่เรารับผิดชอบให้ดีที่สุด มี focus ในงานที่ทำ ถ้าเป็นงานใหญ่ ก็ต้องช่วยกันทำเต็มที่ทั้งทีม ก้าวไปทีละขั้น ทีละตอน ที่อยู่ในขอบเขต ในบทบาทที่เรารับผิดชอบ  แต่ก็ต้องมองเผื่อไปข้างหน้า พร้อมพิจารณาความเป็นจริงในปัจจุบันด้วย


PR : สุดท้ายนี้ พี่ต้องมีอะไรอยากฝากบอกไปยัง พี่ๆเพื่อนๆน้องๆ เตรียมอุดม บ้างไหมคะ 


ดร.พสุ : ก็คงไม่มีอะไรมากครับ ณ จุดนี้ เห็นโรงเรียนเตรียมฯมีความเรียบร้อยดี อยากเห็นพวกเราเข้ามาช่วยกันทำงานคนละไม้คนละมือและอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อรุ่นต่อรุ่น ให้ยั่งยืนต่อไป


PR : ขอบคุณมากค่ะ 


ดร.พสุ : ยินดีครับ

 

สมาคมนักเรียนเก่าฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียนเรียนดี


5 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

นายกสมาคมนักเรียนเก่าอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สน.ตอ.) ดร.พสุ โลหารชุน   
กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 
ทั้งนี้ สมาคมนักเรียนเก่าฯ  ได้มอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 35 ทุนๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 175,000 บาท 
พร้อมทุนอาหารกลางวัน   เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท 

Click เพื่อดูภาพ

 

นายก สนตอ. วาระ 2558-59 ดร.พสุ โลหารชุน


Click เพื่อดูภาพ ...

 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พศ. 2558 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์  (สน.ตอ.)มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 37  ขึ้นดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ โดยจะมีวาระดำรงตำแหน่ง 1 ปี ระหว่างปี 2558 -2559

  ดร.พสุ โลหารชุน  เข้ารับการศึกษาในระดับมัธยมปลาย ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายวิทยาศาสตร์ และได้สำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2519 หลังจากนั้นได้ไปศึกษาต่อปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน ดร.พสุ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 ในการบริหาร สน.ตอ. ในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง  ดร.พสุ ได้ชักชวนนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาพร้อมกัน 3 รุ่น คือ รุ่น 37 , 38 , 39 และรุ่น 40  มาร่วมเป็นกรรมการบริหารสน.ตอ.  พร้อมแสดงเจตนาที่จะร่วมกันสร้างความสามัคคี   และความภาคภูมิใจในความเป็นเตรียมอุดมศึกษาให้กับศิษย์เก่าทุกคน