สวดพระอภิธรรม คุณภราดร เล็กประเสริฐ (ต.อ. 36 รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์)

เรียน       คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  และที่ปรึกษานายกสมาคมฯ ทุกท่าน

เรื่อง        ขอเรียนเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรม  คุณภราดร  เล็กประเสริฐ  (ต.อ. 36)
 
               สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรม คุณคุณภราดร  เล็กประเสริฐ 
(ต.อ. 36 รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระ 2557-2558)   ณ ศาลา 2 วัดบึงทองหลาง ลาดพร้าว 101
โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558

                                             รดน้ำศพ

เวลา 19.00 น.                       พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม

 

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2558 – วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2558

พักการสวด

 

วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2558 – วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2558

เวลา 19.00 น.                       พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม

 

วันพุธ  ที่ 5 สิงหาคม 2558

เวลา 10.30 น.                       ถวายภัตตาหารเพล

เวลา 17.00 น.                       ฌาปนกิจ

 

               ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ จะเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ ต.อ. 36 ในวันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 58 เวลา 19.00 น.

                จึงเรียนมาเพื่อร่วมแสดงความเสียใจ และร่วมงานสวดพระอภิธรรม  ตามวันและเวลาดังกล่าว

 

 หมายเหตุ : การแต่งกาย

                   1. เสื้อผ้า/สูทสีดำ

                   2. สูท Blazer สนตอ. (ต้องใส่ปลอกแขนดำด้วย)

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวพรวิภา  นาคผุด (นู๋พร) / เจ้าหน้าที่

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่)

 

นายก สนตอ. วาระ 2558-59 ดร.พสุ โลหารชุน


Click เพื่อดูภาพ ...

 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พศ. 2558 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์  (สน.ตอ.)มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 37  ขึ้นดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ โดยจะมีวาระดำรงตำแหน่ง 1 ปี ระหว่างปี 2558 -2559

  ดร.พสุ โลหารชุน  เข้ารับการศึกษาในระดับมัธยมปลาย ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายวิทยาศาสตร์ และได้สำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2519 หลังจากนั้นได้ไปศึกษาต่อปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน ดร.พสุ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 ในการบริหาร สน.ตอ. ในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง  ดร.พสุ ได้ชักชวนนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาพร้อมกัน 3 รุ่น คือ รุ่น 37 , 38 , 39 และรุ่น 40  มาร่วมเป็นกรรมการบริหารสน.ตอ.  พร้อมแสดงเจตนาที่จะร่วมกันสร้างความสามัคคี   และความภาคภูมิใจในความเป็นเตรียมอุดมศึกษาให้กับศิษย์เก่าทุกคน

 

 

 

 

 

Thank You Party " ตอ.บ้านแห่งรัก "


19 กรกฏาคม 2558 : Thank You Party " ตอ.บ้านแห่งรัก "

คณะกรรมการบริหาร และที่ปรึกษานายกฯ สนตอ. ร่วมงาน Thank You Party " ตอ.บ้านแห่งรัก " ณ อาคารเอนกประสงค์ สนตอ.

Click เพื่อดูภาพ ...

 

อัดเทป พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


20 กค. 2558 คณะกรรมการ สนตอ . วาระ 2557-2558 ตอ 36-37 ไปอัดเทป พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 ... ทาง ททบ 5 ซึ่งจะออกอากาศใน วันที่ 12 สิงหาคม 2558

Click เพื่อดูภาพ

 

CUPSSA Application version IOS , Android


CUPSAA Application สำหรับ IOS download และ ติดตั้งได้ที่นี่

CUPSAA Application สำหรับ Android  download และ ติดตั้งได้ที่นี่
 

เป็น Application สำหรับติดตามข่าวสาร สนตอ. ,สมัครสมาชิก Website , สมาชิกสามัญ อีกทั้งยังสามารถเป็น Electronic card พร้อมรับสิทธิพิเศษในอนาคต