นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ วาระ 2558-59 ดร.พสุ โลหารชุน


เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พศ. 2558 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์  (สน.ตอ.)มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 37  ขึ้นดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ โดยจะมีวาระดำรงตำแหน่ง 1 ปี ระหว่างปี 2558 -2559

  ดร.พสุ โลหารชุน  เข้ารับการศึกษาในระดับมัธยมปลาย ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายวิทยาศาสตร์ และได้สำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2519 หลังจากนั้นได้ไปศึกษาต่อปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน ดร.พสุ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 ในการบริหาร สน.ตอ. ในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง  ดร.พสุ ได้ชักชวนนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาพร้อมกัน 3 รุ่น คือ รุ่น 37 , 38 , 39 และรุ่น 40  มาร่วมเป็นกรรมการบริหารสน.ตอ.  พร้อมแสดงเจตนาที่จะร่วมกันสร้างความสามัคคี   และความภาคภูมิใจในความเป็นเตรียมอุดมศึกษาให้กับศิษย์เก่าทุกคน

 

 

Thank You Party " ตอ.บ้านแห่งรัก "


19 กรกฏาคม 2558 : Thank You Party " ตอ.บ้านแห่งรัก "

คณะกรรมการบริหาร และที่ปรึกษานายกฯ สนตอ. ร่วมงาน Thank You Party " ตอ.บ้านแห่งรัก " ณ อาคารเอนกประสงค์ สนตอ.

Click เพื่อดูภาพ ...

 

อัดเทป พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


20 กค. 2558 คณะกรรมการ สนตอ . วาระ 2557-2558 ตอ 36-37 ไปอัดเทป พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 ... ทาง ททบ 5 ซึ่งจะออกอากาศใน วันที่ 12 สิงหาคม 2558

Click เพื่อดูภาพ

 

CUPSSA Application version IOS , Android


CUPSAA Application สำหรับ IOS download และ ติดตั้งได้ที่นี่

CUPSAA Application สำหรับ Android  download และ ติดตั้งได้ที่นี่
 

เป็น Application สำหรับติดตามข่าวสาร สนตอ. ,สมัครสมาชิก Website , สมาชิกสามัญ อีกทั้งยังสามารถเป็น Electronic card พร้อมรับสิทธิพิเศษในอนาคต