19 กรกฏาคม 2558 : Thank You Party ” ตอ.บ้านแห่งรัก “

คณะกรรมการบริหาร และที่ปรึกษานายกฯ สนตอ. ร่วมงาน Thank You Party ” ตอ.บ้านแห่งรัก ” ณ อาคารเอนกประสงค์ สนตอ.