3 ธค. 2557 เวลา 20.15 น. งานเลี้ยงขอบคุณ คณะทำงาน งานเดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 14 สนตอ. ที่ ร้านอาหาร The Harmony House ซอยพหลโยธิน 27 กทม. ร้านของ วสิน ตอ.36