งานทำบุญอายุครบรอบ 100 ปีอาจารย์บุญมา ธชพงศ์ ที่บ้านเลขที่ 61 สุขุมวิท 38 มีทั้งอดีตลูกศิษย์ และผู้ร่วมงานมาร่วมบุญกันเกือบ 50 คน อาจารย์ยังมีสติสัมปชัญญะดีมาก พูดคุยชัดเจน อ่านเอกสารทุกอย่างที่ผ่านมืออย่างชัดถ่อยชัดคำค่ะ