เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และ วันเกิดครบรอบ 83 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 3 มกราคม 2563
ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียนเก่าและนักเรียน และ บุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้าร่วม

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ สามเณร 83 รูป วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น.

ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา