ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ห้องสมุดใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ห้องสมุดแห่งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นอันดับหนึ่งของโลกในหมวด Library จากงาน Best of Year Awards 2019 จัดโดย Interior Design Magazine นิวยอร์กเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การประชุมเจคอบ เค. จาวิตส์ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาที่เป็นกำลังสำคัญในการริเริ่มสร้างสรรค์ห้องสมุดใหม่แห่งนี้ ได้แก่

  • คุณเสริมสิน สมะลาภา ต.อ.๔๕
  • รศ.ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ ต.อ.๔๐ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คุณทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ ต.อ.๕๑ ประธานบริษัท Department of Architecture