สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ขอแสดงความยินดีกับ นพ. กิตติศักดิ์ ตั้งคณาสวัสดิ์ ตอ.รุ่น 41. ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี” ประจำปี 2558 ของสำนักงานกระจายอำนาจฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2559