สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับคุณกุลิศ สมบัติศิริ (ต.อ.รุ่น41)

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมศุลกากร