เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และรองประธาน กสทช.ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษหลังจากรับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2559 Executive of the Year 2016 สาขานวัตกรรมด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งคณะกรรมการรางวัลไทยจัดขึ้น โดย พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธาน ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณที่ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารงาน สามารถนำพาองค์กรขับเคลื่อน และประสบความสำเร็จได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ สร้างประโยชน์สูงสุดได้ตามนโยบาย พร้องทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และต่อสาธารณชน

ภาพจาก http://region4.nbtc.go.th/