การแสดงในงาน 82 ปีเตรียมอุดมศึกษา คืนสู่เหย้า…เพราะเราคิดถึงการแสดงในงาน 82 ปีเตรียมอุดมศึกษา คืนสู่เหย้า…เพราะเราคิดถึง

 

การแสดงชุด “สาว สาว สาว” โดย ต.อ.รุ่น42,43,44

เพลงเทพธิดาดอย ในงานคืนสู่เหย้าเพราะเราคิดถึง