๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ คุณธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ นายกสมาคม นำคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อเป็นสิริมงคล ให้การดำเนินงานของสมาคมฯ ประสบผลสำเร็จด้วยดี

« ของ 16 »