🎀สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ พาอาจารย์ที่เกษียณอายุ ร่วมไหว้พระอารามงาม เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมริมคลองบางกอกน้อย  โดยจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มผู้สูงวัย  ให้ได้รับประสบการณ์ คุณค่า สามารถท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม🙏วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร🙏วัดอินทารามวรวิหาร🙏วัดจันทารามวรวิหาร🙏วัดราชคฤห์วรวิหาร🙏วัดกำแพงบางจาก🙏วัดสุวรรณาราม🚤 ล่องเรือชมบรรยากาศของธรรมชาติ และวิถีชาวสวนในฝั่งธนฯ🎉 รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านเต็กเฮง หมี่กรอบจีนหลี ร้านอาหารในเส้นทางตามเสด็จฯ ของรัชกาลที่ 5💋 ขอบคุณ ททท. สำนักกรุงเทพมหานคร ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย❤️ อาจารย์แข็งแรงกันมากๆ ค่ะ และจำกันได้ไหมคะ อาจารย์ท่านใดสอนใครบ้าง