Latest Past Events

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 23 ตุลาคม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 227 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน, เขตปทุมวัน

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ (สนตอ.) ร่วมกับโรงเรี […]

ปิ่นหทัยรัน 24

เตรียมพบกับงานวิ่ง ปิ่นหทัยรัน ครั้งที่ 24 วันที่ 16 มิ […]

ปิ่นหทัยรัน ครั้งที่ 22

สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 227 ถนนพญาไท, ปทุมวัน

กิจกรรมงานวิ่งปิ่นหทัยรัน ครั้งที่ 22