สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
CUPSAA
ทำเนียบนักเรียนเก่า
รุ่น 1-รุ่น 73
สมาชิก สนตอ.
ทุกรุ่น
สมาชิกเวป (ฟรี)
ทุกรุ่น

 *นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา*

 
**Alumni Profile**

Picture

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
รุ่น 36


สมาชิก เวป
นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง
English Name
ชื่อเดิม:
ม.4 ห้อง:
ม.5 (ม.ศ.4) ห้อง: 824
ม.6 (ม.ศ.5) ห้อง:
การศึกษา:
URL (website): http://www.nongpakhrang.go.th/index.php?_mod=head
  

Copyright (©) 2007-2008 CHULALONGKORN UNIVERSITY PREPARTORY SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION
UNDER THE ROYAL PATRONAGE All rights reserved.