Back

นายกนก พงศ์พิพัฒน์ (รุ่น 4)

สถานะเสียชีวิต
รูปถ่ายportrait_1938
ชื่อ-สกุลนาย กนก พงศ์พิพัฒน์
ชื่อ-สกุล (สมัยเรียน)
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
เพศชาย
รุ่น4
หมายเหตุ(เสียชีวิตแล้ว)