Back

พระครูวิชมัยปุญญารักษ์ . (รุ่น 35)

สถานะ-
รูปถ่ายportrait_31971
ชื่อ-สกุลพระครู วิชมัยปุญญารักษ์ .
ชื่อ-สกุล (สมัยเรียน)ศุภชัย ประภาศิริ
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
เพศชาย
รุ่น35