Back

นางสาวกณภัทร จารุกำเนิดกนก (รุ่น 64)

สถานะ-
รูปถ่ายportrait_83431
ชื่อ-สกุลนางสาว กณภัทร จารุกำเนิดกนก
ชื่อ-สกุล (สมัยเรียน)
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
เพศหญิง
รุ่น64