สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์พระปิยมหาราช ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา เนื่องใน “วันปิยมหาราช”
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย