วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00 น. ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมการประชุมทางไกลคณะกรรมการอำนวยการกลั่นกรอง SC ของสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ ครั้งที่ 9/2562-2563 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ เป็นประธานการประชุมทางไกลของคณะกรรมการบริหารฯ สนตอ. พร้อมด้วยคณะกรรมการ สนตอ. ชุด SC เพื่อกลั่นกรองเรื่องก่อนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สนตอ. และได้ประชุมหารือเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สนตอ. กลางเดือนกรกฎาคม 2563 การประชุม SC ครั้งนี้เป็นการประชุมทางไกลครั้งประวัติศาสตร์ ครั้งสุดท้ายก่อนหมดวาระของคณะกรรมการ สนตอ.วาระของ ต.อ.41 ในเดือนกรกฎาคม 2563 จึงขอให้คณะกรรมการ สนตอ.ชุดใหม่ เตรียมศึกษาบทเรียนการทำงานทั้งหมดในช่วงที่ผ่านมาเพื่อปรับใช้ทำงานในวาระต่อไป

ขอขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ ทุกท่านที่เสียสละเวลามาช่วยงานของสมาคมฯ ครับ