สนตอ.วาระปี 2562-2563/ ตอ.41 ลดขยะต้านโควิด-19

ประสาน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สนับสนุนถังแยกขยะ รวม 15 ชุด ร่วมกับ สนตอ.วาระปี 2562-2563

โดยจะมอบให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ถังขยะ 15 ชุด ชุดละ 3 ถัง มูลค่ารวม 84,300 บาท

ขอขอบคุณ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)ที่กรุณาให้การสนับสนุนถังขยะ และ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายก สนตอ.วาระ2562-2563

ที่กรุณาประสาน ทาง ปตท. พร้อมให้รายละเอียดในการแจ้งข่าว มา ณ ที่นี้

11 มิถุนายน 2563