สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ( ต.อ.41)

อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์  วาระ 2562-2563

ในโอกาสที่ ได้รับคัดเลือกรับโล่รางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562