ขอเชิญร่วมงานพบปะสังสรร Triamudom 38 Reunion 2016
วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2016 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลล์ เวลา 10.00 – 15.00 น.
สนุกสนานกับการร้องเพลง เล่นเกมส์ และเลือกตั้งประธานรุ่นวาระ 2016-17