พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

คุณธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ นายกสมาคม ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ “ความทรงจำประทับใจ งดงามในกาลเวลา”

anthicha12

30 กันยายน 2021

ขอเชิญร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ฉลอง ๘๔ ปี

ขอเชิญชวนนักเรียนเก่า และนักเรียนปัจจุบัน ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๔ ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

anthicha12

6 กันยายน 2021

สนตอ.เข้าร่วมประชุมกับ ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ สนตอ. เข้าร่วมประชุมกับ ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

anthicha12

24 สิงหาคม 2021

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สนตอ. ๑/๒๕๖๔–๒๕๖๕

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ในรูปแบบ online ผ่าน Zoom Application

anthicha12

19 สิงหาคม 2021

คุณธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ แถลงวิสัยทัศน์และแนวทางการทำงานของ สนตอ.

คุณธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ แถลงวิสัยทัศน์และแนวทางการทำงานของ สนตอ. ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔

anthicha12

29 กรกฎาคม 2021

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่าน Zoom Application เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ สนตอ.

anthicha12

29 กรกฎาคม 2021
1 2 3 4 24