ประธานโครงการเด็กเตรียมเด็กดี3บริจาคหนังสือเพื่อห้องสมุดศูนย์ฝึกเยาวชนของสถานพินิจ

คุณเจิมใจ พรพิบูลย์ ประธานโครงการเด็กเตรียมเด็กดี 3 ได้บริจาคหนังสือจากสำนักพิมพ์วิบูลย์กิจ เพื่อห้องสมุดในอยู่ในศูนย์ฝึกเยาวชนของสถานพินิจต่างๆ

anthicha12

28 เมษายน 2020

สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยา ขอขอบคุณธารน้ำใจจากโครงการเด็กเตรียมเด็กดี

สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยา ขอขอบคุณธารน้ำใจจากโครงการเด็กเตรียมเด็กดี สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์

anthicha12

21 เมษายน 2020

anthicha12

16 กุมภาพันธ์ 2020

anthicha12

15 กุมภาพันธ์ 2020
1 4 5 6 9