ความเป็นมาของ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

     สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) หรือ Chulalongkorn University Preparatory School Alumni Association Under His Royal Patronage (CUPSAA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 โดยมี พันตรีการุณ เก่งระดมยิง (ยศในขณะนั้น) นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่นแรก เป็นนายกสมาคมคนแรก

     หลังจากก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา (สนตอ.) ขึ้นแล้ว ในปีนั้นเอง (2493) คณะกรรมการสมาคมฯ ได้จัดให้มีงานคืนสู่เหย้าขึ้น ปรากฏว่ามีนักเรียนเก่ามาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก แต่มีเหตุทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น คณะกรรมการชุดนั้นจึงมิได้ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับงานสมาคมต่อไปอีก

     ต่อมา พันตรีการุณ เก่งระดมยิง ได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นสมาคม ณ ที่ทำการตำรวจสันติบาลโดยใช้ชื่อว่า “สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2495 และในปีถัดมา นายกสมาคมฯ คนแรก ได้ทำพิธีเปิดที่ทำการสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ ณ อาคารไม้ตึก 4 ภายในบริเวณโรงเรียน ฯพณฯ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคนแรก ได้เขียนโคลงสี่สุภาพให้สมาคมฯ ไว้ว่า

เหมือนเมื่อลูกกลับบ้าน แม่ผวา

ลูกรักลูกกลับมา สู่เหย้า

กิจธุระนานาทิ้งทอด หมดแฮ

ปลื้มจิตศิษย์เก่าเข้า เขตบ้าน ต.อ

     จนกระทั่งเมื่อโรงเรียนมีอายุครบ 25 ปี ในปี พ.ศ. 2505 ทางโรงเรียนจึงจัดให้มีงานฉลอง คณะนักเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นแรกซึ่งมีคุณอภิโชติ จิตรานนท์เป็นหัวหน้า ได้มาร่วมจัดงานกับโรงเรียน และเป็นหลักสำคัญที่ได้ร่วมเชิญชวนรุ่นน้อง ๆ ให้มาร่วมงานกันในครั้งนั้น โดยเชิญพันเอกการุณ เก่งระดมยิง เป็นประธานจัดงาน เมื่อพันเอกการุณ เก่งระดมยิงได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมฯ ในปีนั้น การดำเนินงานของสมาคมฯ จึงได้เงียบหายไปเพราะขาดกรรมการดำเนินการ

     ต่อมาอาจารย์คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ได้ติดต่อคุณสรรเสริญ อุทัยเฉลิม ให้รวบรวมสมัครพรรคพวกนักเรียนเก่าให้ช่วยมารื้นฟื้นคืนชีพให้สมาคมฯ อีกครั้ง คุณสรรเสริญและเพื่อน ๆ จึงได้ร่วมกันฟื้นฟูและจัดงานชุมนุมนักเรียนเก่ารุ่นอพยพขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2508 งานชุมนุมสังสรรค์ครั้งนั้น มี ฯพณฯ ศ. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ผู้ให้กำเนิดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นประธาน ปรากฏว่ามีนักเรียนเก่ามาร่วมงานจำนวนมาก ทั้งยังมีอาจารย์บางท่านมาร่วมงานด้วย เช่น อาจารย์หม่อมเจ้าวงษ์มหิป ชยางกูร อาจารย์ลัยอาจ ภมะราภา อาจารย์หม่อมหลวงจิตรสาร ชุมสาย และอาจารย์คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู เป็นต้น

     ผลการจัดงานครั้งนั้น ทำให้คุณสรรเสริญ อุทัยเฉลิมพร้อมเพื่อน ๆ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ขึ้น ปรากฏว่า คุณพิชัย วาศนาส่ง นักเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่ 6 ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ เมื่อปี พ.ศ. 2508 ในช่วงที่คุณพิชัย วาศนาส่งเป็นนายกสมาคมฯ ก็ได้ดำเนินการนำนักเรียนเก่าไปทอดกฐินที่วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร (วัดทะเลหญ้า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวัดประจำตระกูลของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เมื่อคุณพิชัย วาศนาส่งเป็นนายกสมาคมฯ ครบ 1 ปี ก็ได้จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่ ในปี พ.ศ. 2509 คุณอภิโชติ จิตรานนท์ นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่นแรกได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 3 ต่อจากคุณพิชัย วาศนาส่ง

เมื่อคุณอภิโชติ จิตรานนท์ เป็นนายกสมาคมฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังรายนามต่อไปนี้

อาจารย์ที่ปรึกษา

 • อาจารย์ บุญเลื่อน เครือตราชู
 • อาจารย์ ลัยอาจ ภมะราภา
 • อาจารย์ ศุจิกา เศรษฐบุตร

นายกสมาคมฯ

 • ร้อยตรีอภิโชติ จิตรานนท์

อุปนายกสมาคมฯ

 • นายเกยูร ลิ่มทอง

เลขานุการ

 • ร้อยตรีสุเทพ ติงศภัทิย์

ผู้ช่วยเลขานุการ

 • ร้อยตรีสำราญ บุษสาย

เหรัญญิก

 • นายสุวัตถิ์ รัชไชยบุญ

ปฏิคม

 • นายชลอ พูนพนิชย์

นายทะเบียน

 • นายไพโรจน์ อุปพงศ์
 • สาราณียกร
 • พันตำรวจตรีปกรณ์ ปิ่นเฉลียว

ประธานบันเทิง

 • พันตำรวจโทวุฒิ จำปีรัตน์

ประธานกีฬา

 • นายแสวง ภูมัย

กรรมการกลาง

 • นายวิลิศ จารุมิลินท
 • พันโทศาสตรา นวะมะรัตน
 • พันตำรวจเอกสัจจา จันทนเสวี
 • พันตำรวจตรีออม ทัพพันธุ์
 • นายไชยยงศ์ ชวลิต
 • นายแพทย์ทรัพย์ ฐีระเวช
 • อาจารย์ ฉะอ้อน วิสุทธิมรรค
 • ร้อยตรีจำนง อุดมศิลป์
 • พันตำรวจตรีปรีดา ศราทธทัต

     คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดดังกล่าวนี้ได้พิจารณาจัดงาน “เตรียมอุดมรำลึก”  ขึ้นเพื่อหารายได้สำหรับจัดตั้งเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาปัจจุบันที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และจัดหาเครื่องอุปกรณ์ในการเรียนการสอนให้แก่ โรงเรียน งานครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2509 ณ เวทีลีลาศสวนลุมพินี

     ผลการจัดงานหารายได้ครั้งนี้นับว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ทั้งเป็นที่ชื่นชอบและนิยมยินดีของนักเรียนเก่าทั่วหน้ากัน คณะกรรมการสมาคมจึงได้พิจารณาจัดงาน “เตรียมอุดมรำลึก” ครั้งต่อไปในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 การจัดงานประสบผลสำเร็จยิ่งกว่าครั้งแรก ทำให้สมาคมฯ สามารถจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เป็นจำนวนมาก เป็นเหตุให้ชื่อเสียงของสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาโด่งดังขึ้นเป็นลำดับ เมื่อครบวาระนายกสมาคมฯ ปี พ.ศ. 2509 – พ.ศ. 2510 คุณอภิโชติจึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ขึ้นใหม่ ผลปรากฏว่า คุณอภิโชติยังคงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ต่อไปอีกด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

     คุณอภิโชติจึงดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาอีกวาระหนึ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2511 – พ.ศ. 2512 คณะกรรมการชุดนี้ได้จัดงาน “เตรียมอุดมรำลึก” ขึ้นอีกเมื่อ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2511 ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร

     เมื่อครบวาระแล้วคุณอภิโชติยังคงได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมฯ อีกเป็นครั้งที่ 3 คือระหว่างปี พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2514 คณะกรรมการชุดนี้ได้ปรับเปลี่ยนชื่องานเป็น “งานวันคืนสู่เหย้า” โดยจัดขึ้นที่สนามฮอกกี้ซึ่งอยู่ระหว่างตึก 1 และ ตึก 2 ในบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2514 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้เกิดความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังคงความเป็นเอกในด้านการศึกษาตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงามของสมาคมฯ มิให้เสื่อมคลาย

     นอกจากการจัดงานหารายได้ของสมาคมฯ เพื่อให้เป็นทุนการศึกษาแล้ว คณะกรรมการชุดนี้ยังได้พิจารณาร่างกฎข้อบังคับและเครื่องหมายตราของสมาคมฯ โดยกำหนดวาระการเป็นนายกสมาคมฯ ไว้วาระละ 2 ปี นายกสมาคมฯ จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ คือ 4 ปี และเมื่อครบ 2 วาระแล้ว ให้เว้นไป 1 วาระจึงจะมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้

     เมื่อคุณอภิโชติดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ครบ 3 วาระแล้ว จึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่ ปรากฏว่าคุณพนิต เศวตโยธิน นักเรียนเก่ารุ่น 6 หรือรุ่นที่เรียกขานกันว่า “รุ่นอพยพ” ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 4 ระหว่างปี พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2520 คุณพนิต ได้ดำเนินการจัดหาทุนมาสร้างอาคารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาได้เป็นผลสำเร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2519 อาคารนี้อยู่ภายในบริเวณโรงเรียนด้านถนนอังรีดูนังต์ ติดกับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาปนิกผู้ออกแบบคือ คุณวีระ ถนอมศักดิ์ นักเรียนเตรียมฯ รุ่น 20 คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ทำพิธีเปิดอาคารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในปี พ.ศ. 2520

ในปี พ.ศ. 2536 คุณมหิดล จันทรางกูร นักเรียนเตรียมอุดมฯ รุ่น 18 ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ในขณะนั้น ได้ทำการต่อเติมอาคารที่ทำการสมาคม…

กิจการของสมาคมฯ ได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับโดยมีนักเรียนเก่ารุ่นต่างๆ เข้ามาดำเนินการจนถึงปัจจุบัน