ผู้สมัครสามัญสมาชิกต้องเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งสามัญสมาชิกมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

ขั้นตอนการสมัครสามัญสมาชิก :

 1. ในหน้าหลัก ให้เลือก สมัคร Online
 2. กรอกข้อมูลใน Google form และดำเนินการดังต่อไปนี้
  – โอนเงินจำนวน 1,020 บาท เข้าบัญชี “สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชปถัมภ์”
  ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ เลขบัญชี 052-1-27283-1
  – กรอกข้อมูลให้ครบ และกด add file เพื่อ แนบเอกสารใบโอนเงินมาพร้อมเอกสารนี้
  – กดปุ่มส่งข้อมูล (submit) กรณีที่ท่านไม่ได้ใช้ gmail จะ add file ไม่ได้ กรุณาอีเมลใบโอนเงินมาที่ cupsaa2013@gmail.com

หลังจากที่ฝ่ายทะเบียนทำการตรวจสอบและนำรายชื่อของท่านเข้ารับรองในที่ประชุมแล้ว จะทำการเปลี่ยนสถานะของท่านใน Website ต่อไป

QR Code เพื่อชำระเงิน

ดาวน์โหลดใบสมัครสามัญสมาชิกตลอดชีพ คลิกที่นี่

 • พิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ กรอกข้อมูลลงในช่องว่าง ติดรูปตรงช่องรูป(รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 100X125pixel) scanใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วส่งกลับที่อีเมล์สมาคมฯที่ tabian@triamudom-alumni.com
 • โอนเงิน 1,020 บาท(หนึ่งพันยี่สิบบาทถ้วน)เข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้งในใบสมัคร
 • Scan ใบpay in ส่งมาพร้อมอีเมล์ หรือ แฟกซ์ใบpay-in มาที่สมาคมฯ หมายเลข 0-2255-5880 หรือ โทรมาแจ้งที่สมาคมฯ หมายเลข 02 252 2325, 02 255 5880, 085 826 6996