28 ธันวาคม 2564 คุณธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ นายกสมาคม นำคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทีมงานโครงการบูรณะตึก 3 เข้าร่วมประชุมกับ ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และคณะกรรมการโครงการบูรณะตึก 3 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อนำเสนอผลการสำรวจสภาพตึก 3 เชิงลึก และนำเสนอแนวทางการบูรณะตึก 3 พร้อมส่งมอบแบบแปลนการบูรณะตึกเพื่อให้โรงเรียนนำไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไป การประชุมเป็นไปด้วยดี โรงเรียนได้รับทราบสภาพของตึก 3 และเห็นด้วยกับแนวทางการบูรณะตามที่สมาคมฯ ได้นำเสนอ

« ของ 7 »