เชิญชม ภาพบรรยากาศงานพิธีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ กตัญญุตาคณาจารย์ จัดโดย สนตอ.
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 ณ ตึก72ปี
๏ สงกรานต์จรูญรื่น มนชื่นฉวีฉาย
สรงน้ำสนานกาย อุระปีติอารมณ์
๏ เนิ่นนานประเพณี ณ อุษาคเนย์สม
ใกล้ไกลก็เกลียวกลม ฤดิกรุ่นกระแสมิตร
๏ อาจารย์และเพื่อนรัก สิสมัครสมานจิต
ทวยเทพประชุมฤท- ธิประสิทธิ์ประสาทพร
๏ สดใสตลอดปี และสุขีสโมสร
เบิกบุญ(ญะ)สุนทร- (ระ)สราญสรีร์เทอญ ๚ะ๛
(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑)
นพ. สันติชัย ฉ่ำจิตรชื่น ต.อ. ๔๔ ผู้ประพันธ์
🌼🌼 เนื่องจากภาพในงานเยอะมากๆนะคะ ติดตามดูและเซฟรูปตัวเอง ได้จากลิ้งค์ภาพของ สนตอ.
หากมีภาพเพิ่มเติมจะเอามาลงให้อีกค่ะ🌼🌼🌼