พระราชินี

ขณะนี้ัยังไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้

เรื่องราวชาว ต.อ.

  ข่าวสารความเคลื่อนไหวของสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ซึ่งรวบรวบข่าวสารทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางสมาคมฯ อาจารย์เก่า และนักเรียนเก่ารุ่นต่างๆ

  การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดกิจกรรมหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น คืนสู่เหย้า, กิจกรรมเดิน-วิ่ง, กิจกรรมกอล์ฟ, กิจกรรมโบลิ่ง เป็นต้น

  การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดกิจกรรมหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น คืนสู่เหย้า, กิจกรรมเดิน-วิ่ง, กิจกรรมกอล์ฟ, กิจกรรมโบลิ่ง เป็นต้น

รู้จักสมาคมฯ

 สนตอ.(CUPSAA)

สนตอ. (CUPSAA)

ประวัติสมาคมฯ

   สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) หรือ Chulalongkorn University Preparatory School Alumni Association Under His Royal Patronage (CUPSAA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 โดยมี พันตรีการุณ เก่งระดมยิง (ยศในขณะนั้น) นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่นแรก เป็นนายกสมาคมคนแรก