01D3D0BE-FDBD-4B91-BA2C-4E9085587DF7
Upcoming ปฏิทินกิจกรรม

ขณะนี้ัยังไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้

Triam's

เรื่องราวชาว ต.อ.

  ข่าวสารความเคลื่อนไหวของสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ซึ่งรวบรวบข่าวสารทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางสมาคมฯ อาจารย์เก่า และนักเรียนเก่ารุ่นต่างๆ

ข่าว Activities

  การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดกิจกรรมหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น คืนสู่เหย้า, กิจกรรมเดิน-วิ่ง, กิจกรรมกอล์ฟ, กิจกรรมโบลิ่ง เป็นต้น

ข่าว Activities

  การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดกิจกรรมหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น คืนสู่เหย้า, กิจกรรมเดิน-วิ่ง, กิจกรรมกอล์ฟ, กิจกรรมโบลิ่ง เป็นต้น

รู้จักสมาคมฯ

 สนตอ.(CUPSAA)

สนตอ. (CUPSAA)

ประวัติสมาคมฯ

   สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) หรือ Chulalongkorn University Preparatory School Alumni Association Under His Royal Patronage (CUPSAA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 โดยมี พันตรีการุณ เก่งระดมยิง (ยศในขณะนั้น) นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่นแรก เป็นนายกสมาคมคนแรก

วัตถุประสงค์สมาคมฯ

วัตถุประสงค์สมาคมฯ

สมาคมทุกคนยึดถือปฏิบัติมาจากรุ่นสู่รุ่น จากพี่สู่น้อง…

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบข้อบังคับ

ระเบียบข้อบังคับ

สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคม …

อ่านเพิ่มเติม

ถ้อยแถลงนายกชุดปัจจุบัน

ถ้อยแถลงนายกชุดปัจจุบัน

ส่งเสริมเกียรติและชื่อเสียงของโรงเรียน...

อ่านเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์สมาคมฯ

วัตถุประสงค์สมาคมฯ

สมาคมทุกคนยึดถือปฏิบัติมาจากรุ่นสู่รุ่น จากพี่สู่น้อง…

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบข้อบังคับ

ระเบียบข้อบังคับ

สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคม …

อ่านเพิ่มเติม

ถ้อยแถลงนายกชุดปัจจุบัน

ถ้อยแถลงนายกชุดปัจจุบัน

ส่งเสริมเกียรติและชื่อเสียงของโรงเรียน...

อ่านเพิ่มเติม