วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยการสนับสนุนจากสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ และมูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ได้ไปศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนนานาชาติ ณ โรงเรียน NIST International School เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติและบริหารจัดการ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา