Latest Past Events

Triam Grow!! กับกิจกรรมดีๆในปีนี้ถึงปีหน้า ที่สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา (สนตอ.) มอบให้น้องๆเตรียมอุดมฯ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 227 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน, เขตปทุมวัน

  Triam Grow!! กับกิจกรรมดีๆในปีนี้ถึงปีหน้า ที่สม […]