Pinhathai Virtual Run

“Pinhathai Virtual Run” ระหว่างวันที่ 15 เม.ย. – 15 ก.ค. 65
รับสมัคร 1 เม.ย. – 15 มิ.ย. 65
เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้างความสัมพันธ์ ในหมู่นักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน ผู้ที่รักสุขภาพ และผู้สนใจทั่วไป และเพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมของ สนตอ และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในโอกาสครบรอบ 84 ปี

anthicha12

30 พฤษภาคม 2022