30 พ.ย. 2557 เวลา 05.30 – 9.00 น. งานเดิน-วิ่งการกุศล สนตอ. ครั้งที่ 14 ณ .สนามบอล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ท่าน รมต.ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ตอ 40. ได้ร่วมวิ่งระยะทาง 5.5 กม