การแข่งขันเดิน – วิ่งการกุศล ครั้งที่ 13 ณ บริเวณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556