เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. ศ.พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ บวงสรวงพระปริวรรติเทพ พระภูมิประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท ถวายราชสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช และวางมาลัยกรเคารพรูปหล่อครึ่งตัวของ ม.ล. ปิ่น มาลากุล หลังจากทำพิธีเสร็จแล้ว สน.ตอ.ได้ประชุมกรรมการบริหาร 80 คน ครั้งแรก ที่ห้องประชุม สน.ตอ.