5 สิงหาคม 2559
บรรยากาศสนุกสนาน อบอุ่นฉันพี่น้อง ในงานเลี้ยงขอบคุณ
คณะกรรมการ อนุกรรมการ ทีมงาน (ต.อ.37, 38,39,40,41)สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมฯ(สนตอ.) จัดได้อย่างน่าประทับใจ นำทีมโดยดร.พสุ โลหารชุน ต.อ .37 อดีตนายกสนตอ.วาระ 2558-2559 ที่ห้อง Winning Post Royal Bangkok Sports Club