1 ก.ค. 2559 เวลา 11.00 น. ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง อ. พรรษา ประธาน ชมรมอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา และคณะ ฯ ได้ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว