คณาจารย์ คณะกรรมการ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา ร่วมทำบุญครบรอบ ๗๙ ปี ของวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา