11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเกียรติยศ รร.เตรียมอุดมฯ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานแข่งขัน ครั้งที่ 15 “ต.อ.เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาจักรีสิรินธร” ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 06.00 – 09.30น.

จุดเริ่มต้น ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเตรียมอุดมฯ ทั้งนี้ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานจัดงานฯ ดร.ปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการ โรงเรียนฯ นสพ.นพ สุขปัญญาธรรม ประธานอำนวยการจัดงานฯ ร่วมให้ข้อมูล วัตถุประสงค์การจัดงาน เส้นทางวิ่ง ถ้วยรางวัล ผู้สนับสนุน ประเพณีการ”วิ่งสามสระ” และรายละเอียดต่างๆ คุณภาณุพงศ์ กรรณาธิกรณ์ และคุณชนิดาภา สงวนพวก ให้เกียรติเป็นพิธีกร สัมภาษณ์ บรรดานักเรียนเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ อาทิเช่น ผศ.อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ คุณญาณี จงวิสุทธิ์ คุณฮอลลี่ อมระนันท์ พ.ต.นพ.สรวิชญ์ สุบุญ (หมอก้อง)และคุณนิธิวัชร์ ตันติภัสร์ศิริ (กรีน AF)ที่มีส่วนร่วมในงาน