วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558
เวลา 09.30-14.00 น.
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สนตอ.

   อาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา,กรรมการ ที่ปรึกษา สนตอ.และนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ร่วมทำบุญ สนตอ. เลี้ยงพระเพล และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน