25 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรง ทำพิธีเปิดอาคารเรียน “เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ” ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา