18 พย. 2557 เวลา 14.00 น. วันแถลงข่าว งานเดิน-วิ่ง สนตอ. ครั้ง ที่ 14 ณ ห้องเกียรติยศ 111 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งจะจัดงานเดิน-วิ่ง สนตอ. ครั้ง ที่ 14 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 5.30 – 9.00 น. ณ สนามบอล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร