วันที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 8.30 น. – 14.00 น. อจ. ทองใบ อติชาตพงศ์ ประธานชมรมอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา และคณะกรรมการ อกตอ. จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี เพื่ออุทิศส่วนกุงศลให้อาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ ห้องเกียรติยศ 111 ตึก 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา