การประชุม สนตอ. ครั้งที่ 1 วาระ 2557 – 2558 นายสุชาต วิริยะพานิช นายกสมาคม สนตอ. วาระ 2557 – 2558 กรรมการบริหาร สนตอ. จำนวน 74 ท่าน และ ที่ปรึกษา สนตอ. จำนวน 34 ท่าน รวมทั้งสิ้น 108 ท่าน ร่วมประชุม ณ . ที่อาคารเอนกประสงค์ สนตอ. วันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 17.30 น.