ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายกสมาคม สนตอ. วาระ 2556 – 2557 ( ตอ.35) ทำพิธีส่งมอบงานและแฟ้มงานฯ ของสมาคม สนตอ. และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายกสมาคม สนตอ. คนใหม่ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สมาคม สนตอ. นายสุชาต วิริยะพานิช ตอ.รุ่น 36 อุปนายกและฝ่ายตัวแทนรุ่น ทำงานเป็นกรรมการสมาคม สนตอ. มาเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน ได้รับเลือกตั้ง ให้เป็นนายกสมาคม สนตอ. วาระ 2557 – 2558 จากที่ประชุมใหญ่ สมาคม สนตอ. ตามระเบียบข้อบังคับ ของสมาคม สนตอ. เมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 17.30 น. ณ .ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา