ประธานชมรมอาจารย์เก่า นายทองใบ อติชาตพงศ์ ร่วมงานพบปะสังสรรค์ ระหว่างอาจารย์เก่า และ ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมอุดมฯ ในวันอาทิตย์ ที่ 3 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 น.-14.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่าฯ (สนตอ.)