พิธีส่งมอบการปรับปรุงลานอเนกประสงค์และสนามเทนนิส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์วาระ 2555 – 2556 ณ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท วันพฤหัสที่ 28 มีนาคม 2557

กำหนดการ

07.30 น. : แขกผู้มีเกียรติพร้อมที่สนามเทนนิส และร่วมรับประทานของว่างพร้อมเครื่องดื่ม

08.00 น. : ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระ 2555-2556 กล่าวส่งมอบลานอเนกประสงค์และสนามเทนนิสให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

08.15 น. : ดร.ปรเมศร์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดม กล่าวขอบคุณ สมาคมนักเรียนเก่า เตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

08.30 น. : ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี และ ดร.ปรเมศร์ โมลี ทำพิธีเปิดแพรคลุมป้ายสนามเทนนิส

08.45 น. : ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี, ดร.ปรเมศร์ โมลี และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเดินไปที่ลานอเนกประสงค์

09.00 น. : ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี และ ดร.ปรเมศร์ โมลี ทำพิธีเปิดแพรคลุมป้ายลานอเนกประสงค์

ขอเรียนเชิญกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาสมาคม และเพื่อนเตรียมอุดมทุกท่านร่วมงานพิธีส่งมอบ อย่างพร้อมเพรียงกัน