งานเลี้ยงต้อนรับ นายกสมาคม สนตอ. และกรรมการบริหาร สนตอ. ตอ.35 23 กันยายน 2556 โดย พี่ ธงชัย ล่ำซำ อดีตนายกสมาคม สนตอ. ( ตอ.25 ) LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED