21 มีนาคม 2558 พาอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพาณิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (เตรียมอุดมฯ รุ่น 36) และ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันต้อนรับ