วันที่ 20 มิถุนายน 2558 : สนตอ. วาระ2557-2558 นายวิชัย อุดมสมบูรณ์ดี ประธานจัดกิจกรรม อุปนายก สนตอ ,คุณอุไร วรรณพานิชย์ อุปนายก สนตอ ,คณะกรรมการ และ ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ตอ36 อดีต ผู้ว่าราชการจังหวัด นครนายก อดีตปลัดกระทรวง ICT และ รุ่นพี่ๆ เพื่อนๆ ตอ36 และรุ่นน้อง ตอ. พาอาจารย์เก่าเตรียมอุดมฯ เที่ยว ครั้งที่ 23 วันที่ 20 มิถุนายน 2558 เที่ยวจังหวัดนครนายก